Avrupa’da ve Dünya’da ortaya çıkan hızlı gelişmelere ayak uydurmak için, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu şekilde harekete geçirip,

-bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel,

-işveren ve çalışan kesimin ihtiyacına uygun

-kaliteli hizmet vererek,

çalışma hayatında, devlet adına, eğitim, danışmanlık hizmetleri yürüten bir merkez haline gelmek istemekteyiz.