İstanbul Bölge İş Teftiş Kurulu Mayıs ayı içerisinde 10 kişilik müfettiş ekibi ile Yalova Tersanelerinde İş Sağlığın ve Güvenliği denetimleri gerçekleştirecek. YTSO'nda 30/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen sunumda denetim ile ilgili Teftiş Esasları altı başlık altında tersane yetkilileri bilgisine sunuldu.

Acil Durum Ekiplerinde önemli bir yeri olan İlk Yardımcı sertifikalı çalışanın varlığı işyerlerinde acil durum eylem planı ve uygulamalarında önemli yere sahip. Bu sebeple çok tehlikeli sektördeki faaliyetler içerisinde bulunan tersanelerde her 10 kişiden birinde İlk Yardımcı Sertifikası bulunması gerekmektedir.

Umut İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak tersaneler bölgesinde gerçekleşecek denetim öncesinde İlk Yardımcı Eğitimine ihtiyaç duyan firmalar için özel gruplar ile eğitimler düzenlemek üzere yapılan planlama ile bölgedeki eksikliklerin giderilmesine katkı sunacak.

Yalovamızda faaliyet gösteren tüm işletmeler ilk yardım eğitim talebini bir link ile tarafımıza ulaştırabilecekler. İlk Yardımcı eğitimi aldırmak istedikleri çalışanlarının bilgilerini http://www.umutosgb.com/ilkyardim şeklindeki linkte bulunan forma girmeleri ve firmamıza göndermeleri yeterli.