Kavurucu Sıcaklara Dikkat!

Mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcak yaz dönemi yaşanıyor. Bu süreçte işverenlerin çalışanlarının sağlığını korumak için bazı önlemler alması gerekiyor. Aksi halde bir işçinin sıcaktan bayılması bile iş kazası sayılabilir ve işveren kusurlu bulunur. Geçen hafta başlayan ve gelecek hafta da devam edecek sıcak hava dalgası, insan sağlığını tehdit edebilecek boyutlarda. Meteorolojinin uyarıları özellikle zorunda olmayanların gün içerisinde dışarıda bulunmaması yönünde. Bu nedenle özellikl...


İSG KATİP YENİLENMESİ 4 GÜN SÜRECEK 09.10.2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP); 2010 yılından bu yana kullanılmaktadır. 2 milyondan fazla iş yerine ve yüzbinlerce iş sağlığı ve güvenliği profesyoneline hitap eden uygulamamız zaman içerisinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, denetimi, kişi ve kurumların yetkilendirme ve vize işlemleri gibi birçok temel ihtiyacın elektronik ortamda yürütülebilmesine imkân sağlamıştır. Mevcut uygulamanın teknik özelliklerinin ve bilişim altyapısının günümüz g...


GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACI HİZMETE GİRDİ 13/06/2022

“Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 20 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Firmamız Umut OSGB, daha önceden gezici sağlık hizmetlerinin mevzuat karşılığının tam oluşmamış olması sebebiyle çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri için yapılması gereken tahliller için hastane ortamında yapılan tetkikleri önemsiyor, haricinde yapılmaya çalışılan tetkik ve analizlerin salahiyetinden emin olmadığından müşte...


YALOVAMIZDA "UMUT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ" AÇILDI 16/03/2022

Umut İlk Yardım Eğitim Merkezi Yalova’mızın Önemli Bir Eksiğinin Giderilmesine Katkı Sağlayacak 29.07.2015 Tarih ve 29429 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Yönetmeliği” ile; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğ...


Ortaokul Mezunu Çalışanlara Lise Diploması ve Maaş Fırsatı 24/01/2022

Milli Eğitim Bakanlığı,  Ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptırmayan yahut kayıt yaptırıp Liseye devam etmeyen (ara sınıflar dahil) herkese  bir imkan tanımıştır. Bu durumda olanlar 4 Şubat 2022 tarihine kadar   bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (Meslek Lisesine) kayıt olursa bu güne kadar devam etmiş sayılacak. Sigortası yapılacak ve her ay Devlet bu öğrencilere 1276 TL ve üzerinde ücret verecektir. Ayrıca lise diploması almaya da hak kazanmış olacaklardır. Yaş şartı aranmaksızın bu...


İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri 06.09.2021

Çalışma Bakanlığının 02.09.2021 tarihinde yayınlanan İşverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini  Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren genelge ile ilgili ayrıntılar şu şekildedir ; Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.  Bu doğrultuda, B...