Radyasyon riski, birçok endüstriyel alanda çalışanlar için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle nükleer enerji santralleri, radyasyon tedavisi uygulanan hastaneler, radyasyon kaynağı olan cihazların bulunduğu laboratuvarlar gibi alanlarda çalışanlar için bu risk daha yüksektir.

Radyasyona maruz kalınacak maksimum ve minimum sinir değerleri, kişinin yaşına, sağlık durumuna ve radyasyon tipine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak kabul gören radyasyon maruz kalma limitleri aşağıdaki gibidir;

  • Yıllık çalışanlar için radyasyon doz limiti: 50 mSv (milisievert)
  • Hamile veya gebe kadınlar için aylık radyasyon doz limiti: 0.5 mSv
  • Genel halk için radyasyon doz limiti: 1 mSv’dir.

Bu değerler uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmiş olup, bu limitlere uyulması durumunda radyasyon maruziyetinin sağlık açısından kabul edilebilir olduğu kabul edilir.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışanlar için alınması gereken önlemler şunlardır;

  • Çalışanların radyasyona maruz kalma düzeylerini sürekli kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak
  • Radyasyonun yoğun olduğu alanlarda çalışanların radyasyon koruyucu giysiler ve ekipmanları kullanmalarını sağlamak
  • Radyasyonu ölçmek ve izlemek için uygun dozimetrik ekipmanları kullanmak
  • Radyasyonla çalışan personelin eğitimini düzenli olarak yenilemek ve bilgilendirmek
  • Acil durumlar için gerekli planları oluşturmak ve çalışanlara bu durumlarla başa çıkma eğitimi vermektir.

Bu önlemler, radyasyonun çalışanlara ve çevreye zarar verme riskini en aza indirmek için alınması gereken temel adımlardır. Radyasyona maruz kalınacak sınır değerlerinin kesin olarak belirlenmesi için bir uzmana veya radyasyon koruma uzmanına danışmanız önerilir. İSG uzmanları, bu tür ortamlarda çalışanların güvenliğini sağlamak için sürekli olarak riskleri değerlendirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.