21.05.2024 tarihinde İSG-KATİP uygulamasında yayınlanan duyuru da;

‘6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1 çizelgesinde yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun ve Yönetmeliğin 6. maddesinde tanımlanan belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur. Söz konusu 6. maddede bu eğitimi hangi kurum / kuruluşların ne şartlarda verebileceği belirtilmiştir.

Ancak 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 74. maddesi ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda değişiklik yapılarak 5544 sayılı Kanuna göre belirlenmiş işlerde de mesleki eğitim belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek amacıyla Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğler yayınlanmıştır. Anılan Tebliğlerde yayınlanan meslekler için geçerli olan mesleki eğitim belgeleri;

  • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ustalık belgesi,
  • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin ilgili alanından alınmış diploma,

veya

  • ilgili alanda alınmış MYK Belgesi’dir.

Adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan bir işin MYK belge zorunluluğu getirilen meslekler arasına alınması durumunda, MYK mevzuatı kapsamında belirtilen geçerli mesleki eğitim belgesine sahip olunması zorunludur.

MYK tarafından zorunluluk getirilmeyen ancak anılan Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ise 6331 sayılı Kanun kapsamında mesleki eğitim zorunluluğu olacağından söz konusu Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen geçerli mesleki eğitim belgesine sahip olunmalıdır.

Bilgilerinize sunulur.’

 

Şeklinde belirtilmiştir.