İnşaat İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

İnşaat sektöründe çalışanların güvenliği en çok ölümlü kazaların meydana geldiği sektör olması sebebiyle daha fazla önem taşıyor. Son zamanlarda artan iş kazaları ve işçi yaralanmaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilme çalışmalarının yürütülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede, inşaat iskelelerinde çalışmalar sırasında işçilerin güvenliği için çeşitli önlemler alınıyor. İş güvenliği uzmanlarıyla iş birliği içinde, şantiyele...


İŞYERİNDE SAĞLIK

İşyerinde sağlık denilince akla sadece revir geliyor değil mi? Artık bu algı yavaş yavaş yıkılıyor. Hepimizin sağlık sorunları denildiğinde ilk adresi elbette ki revir ya da ilkyardım istasyonu olacaktır. Fakat iş sağlığının ana amacı bu değildir. Gerçek anlamda iş sağlığı; işyerinde sağlığınızı etkileyecek tehlikeleri görmek, sınıflandırmak, görülme sıklığı ya da şiddetini ele alarak önleyici tedbirler oluşturmaktadır. Bunun en somut örneği ise Risk Analizi çalışmaları için veriler toplanırken ...


İş Makinelerinin Periyodik Kontrolü

Saha ziyaretleri yapıldığında iş makinelerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar sürekli dile getirilmektedir. Bu konu kapsamı da göz ardı edilemeyecek kadar çok önemli hususları içermektedir. Bu sebeple belirli periyotlarda iş makinelerinin kontrolü aksatılmadan yapılması büyük önem taşımaktadır. Düzenli periyotlarda bakımı yapılmayan iş makineleri, görevlerini gerektiği gibi çalışmamasının yanı sıra bu makineleri kullanan çalışanlar veya makinelerin çevresinde bulunan kişiler için ...


İnşaat Sektöründe Sık Rastlanan Kazalar

İnşaat sektörü, çok tehlikeli sınıfta yer alan bir sektördür ve ne yazık ki sık sık kazalara sahne olur. Son zamanlarda, inşaat alanında meydana gelen kazaların artması endişe verici bir trend olarak ortaya çıkıyor. İnşaat alanlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve işçilerin eğitimsizliği, bu kazaların temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde inşaat sektöründe meydana gelen kazaların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Düşme, enkaz altında kalma, iş ekipmanlarıy...


BAHAR MEVSİMİ SAĞLIKLI YAŞAM

İlkbahar  döneminde  Hava  değişimiyle  vücutta  başlayan  yorgunluk , halsizlik,  stres, uykusuzluk  eklem  ağrıları  gibi  belirtiler  görülmektedir.  Mevsim  değişiminde  başlayan  bu  durumların engellenmesinin  yolu  aslında  yeterli  ve  dengeli  beslenmektir. Bu  dönemde  kendinizi  daha  iyi  hissetmeniz  için  : *Bol  su tüketin. * Kahvaltıyı  atlamayın. * sebze  ve  meyve  tüketimini  ihmal  etmeyin . * Haftada  en  az  1 kez  balık  tüketin . *Hergün  mutlaka  en  az...


PSİKOSOSYAL RİSK ETMENİ NEDİR?

Çalışma ortamı ve işyerlerindeki risk faktörleri düşünüldüğünde kişilerde fiziksel yaralanmalar, sakatlıklar ve ölümle sonuçlanan durumlar düşünülmektedir. Genel olarak risk etmenleri 5 grupta toplanmaktadır. Bu etmenlerden biride Psikososyal risk etmenlerini oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; günümüzde sağlıklı olmak, yalnızca hastalık ve sakatlık durumunun olmaması değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak tanımlanmaktadır. Çalışma yaşamında; iş yükünün...


ÇALIŞMA HAYATININ ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ MESLEK HASTALIKLARIDIR

Sağlık “sadece hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içerisinde olmak” olarak tanımlanmaktadır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İş sağlığı hizmetlerinin amacı tüm çalışanları sağlıklı tutma ve bunu sürdürme, çalışanları iş koşullarından kaynaklan...


HAVA KOMPRESÖRLERİ NASIL ÇALIŞTIRILMALI? 20.03.2024

Kompresörlerin kurulum alanlarında bulunması gereken İSG gereklilikleri konusunda değerlendirme meri mevzuatımızda tam bir netliğe haiz değil. Onun yerine yetkili bakım firmalarına ve periyodik kontrole yetkili kontrol profesyonellerine yılda bir kez kontrol zorunluluğu getirmiş.   Mülga İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde; “Madde 240 – Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğinde, basın...


İş Kaynaklı Psikososyal Riskler

Psikososyal risklerin varlığı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kabul edilmiş ve üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle iş kaynaklı stresin yol açtığı sağlık sorunları düşünüldüğünde psikososyal risk faktörleri çalışanın verimini kötü etkileyen bir olgu olarak kabul edilmektedir. İş kaynaklı stres sonucu sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı artmakta bunun sonucunda psikososyal risk faktörleri çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur olmaktan çıkarak çalışa...


İş Kazaları Neden Oluyor? 16.03.2024

İŞ KAZALARI Yaşanan iş kazalarının büyük bir kısmının aslında herkesin bildiği ve basit güvenlik tedbirlerinin ihmal edildiği için yaşandığını biliyor muydunuz? İş kazalarının meydana gelmesinin nedenlerinden bazılarını şu şekilde sıralanabilir: Çalışma ortamında koruyucu ekipmanları kullanmamak Gereken dikkati göstermemek Çalışma ortamında tehlikeli davranışlarda bulunmak Uzun süre mesai yapmak Uykulu veya hasta bir şekilde çalışmak Çalışma alanını dağınık tutmak İş sağl...


Kimler Yüksekte Çalışamaz 16.03.2024

İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK GÖZETİMİ REHBERİ'ne göre yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar;    a) Kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler, (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, ek cetvel)  b) Kronik hastalar; dolaşım sistemi hastalıkları (HT, hipotansiyon, arterioskleroz, kalp ritim bozukluğu. Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü), böbrek hastalıkları, nörolojik hastalıklar (epilepsi), psikiyatrik hastalı...


İnşaat Yakınında Yüksek Gerilim Hattı Tehlikesi!

İnşaat alanları yakınından geçen yüksek gerilim hatları potansiyel tehlike oluşturuyor. İnşaat alanları, şehirlerin gelişimi için önemli olsa da, yakınında bulunan yüksek gerilim hatları potansiyel tehlikeler barındırıyor. Son zamanlarda yaşanan olaylar, bu konuda çok fazla dikkat çekiyor. İnşaat alanları yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarının tehlikeli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu hatlar, çalışmalar sırasında dikkatsizlik veya ihmal durumunda ciddi kazalara yol açabilir. Geçt...