1. Rehberlik ve Danışmanlık İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek; Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

2. Risk Değerlendirmesi Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

3. Çalışma Ortamı Gözetimi; Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak; Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak; Periyodik eğitimleri yapmak; Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak

4. Eğitim ve Bilgilendirme İş güvenliği talimatlarını hazırlamak; İş sağlığı talimatlarını hazırlamak; Risk değerlendirme eğitimlerini vermek