ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 20.01.2022 tarihinde yayınlandı.

Uzun zamandır uygulama eksiklikleri ve boşlukları nedeniyle sorunlar yaşanan İSG Sağlık tetkikleri ile ilgili konuda yaşanan problemlerin çözümünü amaçlayan bu yönetmelik sonrasında işverenlere çok büyük kolaylık sağlayan, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ortak yetkilendirilen Gezici İş Sağlığı Aracımızı (Mobil İş Sağlığı Otobüsümüzü) gururla sunuyoruz. 

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Madde 15 gereği işveren;

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır

  • İşe girişlerinde.
  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

  • Çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa
  • Tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa
  • Az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa

Periyodik muayenelerini yaptırmak zorundadır.

İşverenlerin çalışanlarına yaptırması gereken bu tetkikleri, sağlık kuruluşuna göndermeden

  • İŞGÜCÜ KAYBI OLMADAN
  • EN AZ YARIM GÜNLÜK İZİN KULLANIMINA GEREK BIRAKMADAN
  • İŞYERİNDE VE ÇOK KISA SÜREDE
  • İZLENEBİLİR VE GÜZENLİ

Yapılabilme imkanı sunuyoruz.

 

Aşağıdaki formu doldurmanız size bu hizmeti vermemiz için şimdilik tek gerekli olan şey.