Elektrik arızalarının önlenmesi ve müdahale süreçlerinin güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kuralları hayati önem taşıyor. Son zamanlarda artan elektrik arızalarına müdahale eden çalışanlar için güvenlik bilincinin artırılması gerekmektedir

 

Elektrik arızaları genellikle yanlış müdahalelerden kaynaklanmakta ve ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilmektedir. Bu nedenle, elektrik arızalarına müdahalede şu İSG kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir:

 

  1. Yetkin Personel: Elektrik arızalarına müdahale edecek personelin işin gerektirdiği eğitim ve yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Elektrik işlerinde deneyimli olmayan kişilerin müdahale etmesi büyük risk taşır.

 

  1. Kişisel Koruyucu Donanımlar: İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanılmalıdır. Bunlar arasında yalıtımlı eldivenler, güvenlik gözlüğü, yalıtımlı ayakkabılar ve uygun kıyafetler bulunmaktadır.

 

  1. Elektrik Devrelerinin Kontrolü: Elektrik arızasına müdahale etmeden önce devrelerin kesilmiş olduğundan ve gerilim olmadığından emin olunmalıdır. Devrelerin kontrol edilmeden müdahale edilmesi elektrik çarpması riskini artırabilir.

 

  1. Risk Değerlendirmesi: Elektrik arızasına müdahale öncesinde risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Olası tehlikeler önceden belirlenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

 

  1. Ekip Çalışması: Elektrik arızalarına müdahale genellikle ekip çalışması gerektirir. Ekip üyeleri arasında iletişim sağlamak ve görevlerin koordinasyonunu sağlamak büyük önem taşır.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı takdirde, elektrik arızalarının ciddi sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, işverenler ve çalışanlar arasında sürekli bilinçlendirme ve eğitim programları düzenlenmelidir.