Çevresel ve sosyal sağlık ve güvenlik planı, özellikle inşaat projeleri, fabrika işletmeleri, maden ocakları, petrol ve gaz tesisleri gibi riskli faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlarda yapılır. Bu planlar, çalışanların çevresel faktörlerden kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı korunmalarını sağlamayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi, acil durumlarla etkili bir şekilde başa çıkmayı hedefler. Ayrıca planlar, çevresel etkileri değerlendirmek ve çevre kirliliğini en aza indirmek için önlemler almayı da amaçlar. Planlar genellikle resmi kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun olarak oluşturulur ve uygulanır. Bu plan, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken, çalışanların sağlık ve güvenliklerini koruyarak daha verimli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlar. Aynı zamanda şirketin itibarını korumaya ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeye de katkıda bulunabilir.

Yalova’ da bu önemli hizmeti kurallarına uygun bir şekilde uygulamaktayız ve uygulamaya devam edeceğiz. Garantimiz ise  tecrübemizde saklıdır.