Çevre ve Şehircilik Önceki Dönem Müdürü Osman ULUKAYA Ziyareti 13/01

ÖNCEKİ DÖNEM İL ÇEVRE MÜDÜRÜ OSMAN ULUKAYA YALOVA UMUT MÜHENDİSLİK FİRMASINI ZİYARET ETTİ   Yalovamız’da 2011-2019 yılları arasında 8 yıla yakın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevi ifa eden İnş. Müh. Osman ULUKAYA firmamızı ziyaret etti. Çevre Danışmanlık konusunda ilimizde faaliyet gösteren Yalova sicilindeki tek yetkili Çevre Danışmanlık firması olan Yalova Umut Mühendislik yetkilisi Uğur DABAN ile değerlendirmelerde bulunan önceki dönem il müdürü Osman Bey, ilin çevre ile ilg...


Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik

  Yapılan değişikliğe göre; EK-1’de yer almadığı için toplama ayırma tesisine gönderilemeyen atıklar, ilgili mevzuata uygun olarak; toplama ayırma tesisi haricindeki diğer ön işlem yapan tesisler ile ara depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapan atık işleme tesislerine gönderilir.”​   Sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olan tesislerde, (a) bendinde belirtilen etrafının yapı malz...


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 29.07.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanarak 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte; 1. ÇED olumlu kararı verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “Çed Olumlu” kararı geçersiz sayılır ifadesi kullanılmıştır....


ÇED Yönetmeliği Güncellendi. 29/07/2022

29.07.2022 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanarak 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte; 1. ÇED olumlu kararı verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “...


ATIK TOPLAYICILARI GENELGESİ 22.06.2022

Kağıt Toplayıcıları olarak bilinen işletmeye bağlı olmadan çalışan atık toplayıcıları için genelge imza altına alınıp yayınlanmış olup, serbest olarak atık toplayıcılığı yapan vatandaşlar “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” ile kayıt altına alınarak yetkilendiriliyor.   Atık toplayıcılığı yapmak isteyen 18 yaşından büyük olma şartı aranan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile ilgili belediyelere başvurması gerekiyor. Alınan başvurular doğrultusunda ilgili belediyeler bilgileri ...


ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile "ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" yayımlanmıştır. Çevre görevlisi tanımının kaldırılmasından, yeni cezalara; özel koruma bölgelerinde iki kat ceza uygulamasından, ileri arıtma tanımına kadar çeşitli yenilikler mevzuata dahil edilmiştir. “Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi:” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya bu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. Çevre yönetim birimi: Çevre ...


5 HAZİRAN TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ 01.06.2022

  Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri düzenlenmiştir. 1 Haziran ile başlayacak Çevre Etkinlikleri arasında Vali ziyareti, Kompost Tesisi Ziyareti ve Fidan Dikim Etkinliği, Bisiklet Turu, Çevre Yürüyüşü, Resim Şenliği, Sahil Temizliği, Doğa yürüyüşü gibi bir çok faaliyet bulunmaktadır. Etkinliğin Çevre Konuları Başlıklarında farkındalık oluşturacak bir etkinlik olduğu görülmektedir. Kirlenen çevre, değişen iklim ...


BELEDİYELERDE ÇEVRE MÜHENDİSİ İSTİHDAMI ZORUNLU OLDU 17.04.2022

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlanmış olup Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi istihdamı gündeme gelmiştir. Yönetmeliğe eklenen Madde 6’ya göre; İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurul...


ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 02.02.2022

02.02.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır. Bu usul ve esaslara göre aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   Tesislerde, kapasiteye uygun kantar ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi teşkil edilir ve elde edilen kayıtlar en az otuz gün süreyle sa...


AED ALÜMİNYUM ÇEVRE İZİN BELGESİNİ BİZİMLE ALDI 16/01/2022

AED ALÜMİNYUM ÇEVRE İZİN BELGESİNİ UMUT MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIĞINDA ALDI Yalova sanayinde önemli yeri olan onlarca çalışanın bulunup üç vardiya üretim yapan AED ALÜMİNYUM ENJEKSİYON firmamız Çevre İzin şartlarını sağlayarak Umut Mühendislik danışmanlığı ile Çevre İzin Belgesi’ni aldı. Yalova Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile standartları sağlayan ve çevreye olan zararsız prosesini ispatlayan firma, Yalova Valiliği adına il müdürlüğünün onayı ile Çevre İ...


SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK 2021!!!

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurup Temel Seviye Sıfır Atık Belgesini almakla yükümlü olan tesisler; Alışveriş Merkezleri  (1000-4999 metrekare) İş Merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri çalışanı bulunanlar) Tren ve Otobüs Terminalleri ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri Eğitim Kurumları ve Yurtlar (50-249 arası öğrencisi bulunanlar) 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler Sağlık Kur...


DEPOZİTO SİSTEMİ 1 OCAK 2022 TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR 15.11.2021

  DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ 1 OCAK 2022 TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR   Bakan Kurum yaptığı konuşmada 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacağını belirtti. Depozito Yönetim Sistemine göre; -Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanacak, -Geri kazanılabilir n...