Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayınlanma amacı; doğal kaynak ve hammaddelerin etkin kullanılmasını sağlama ile sıfır atık yönetim isteminin kurulmasına ilişkin esasları belirlemektir. Yönetmelik; mahalli idareler, yönetmeliğin Ek-1’indeki liste(kamu kurumları, OSB’ler, AVM’ler, limanlar, havalimanları vb.)  ve gönüllük esaslı tesisleri kapsamaktadır.

Yönetmelik kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” tanımı dikkat çekmektedir. Sıfır Atık Belgesi; sıfır atık yönetim sistemini kuran ve yönetmelik kapsamında gerekli kriterleri sağlayan tesislere verilecek olan belgedir. Belge başvuruları Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Bulunulan ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü başvuruları değerlendirecek yetkili merci olarak belirtilmiştir.

Sıfır Atık Belgesi 5 yıl geçerli olacaktır ve geçerlilik tarihinden en geç 3 ay önce yenileme başvurusunda bulunulmalıdır. Ancak Sıfır Atık Belgesi ile ilgili hususların yer aldığı maddelerin 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulumunda izlenecek adımlar şu şekilde belirtilmiştir; çalışma ekibini belirle(1); planlama yap(2)(mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizi); eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bulun(3); faaliyetlerine ilişkin izleme gerçekleştir- kayıtları tut(4)

Bunların yanı sıra yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlar için Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması için geçiş süreleri belirtilmiştir. Örneğin; kamu kurum ve kuruluşları için bu süre 01.06.2020; ÇED Ek-1 listesinde yer alan tesisler için 31.12.2020; ÇED Ek-2 listesinde yer alan tesisler için 31.12.2021; 50’den az yataklı sağlık kuruluşları için 31.12.2022 olacak şekilde belirtilmiştir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması; Sıfır Atık Belge Başvuruları; atık yönetimi ve atık minimizasyonu; bertaraf ve geri dönüşüm süreçleri hakkında veri edinmek ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İletişim Bilgisi: 0 226 811 00 73

Paylaş