Umut İlk Yardım Eğitim Merkezi Yalova’mızın Önemli Bir Eksiğinin Giderilmesine Katkı Sağlayacak

29.07.2015 Tarih ve 29429 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Yönetmeliği” ile; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenleme amaçlanmıştır.

İl Sağlık Müdürlükleri yetkisinde yönetmeliğe uygunluğu tescil edilen İlkyardım Eğitim Merkezleri’nde uygun süre, sınav ve uygulama sonrasında “İlkyardımcı Belgesi” almaya hak kazanan tüm 18 yaş üzeri vatandaşlara bu yönetmelik ile İlk yardım yapma yetkisi verilir.

İlimiz Yalova’da kurulu 3. özel merkez olarak yetkilenen Umut İlk Yardım Eğitim Merkezi bu yönetmelik hükümlerine göre eğitim vermek üzere ilimize hizmet vermeye başlamıştır.

Umut OSGB ile çözüm ortağı olarak aynı sokakta hizmet üretecek İlk Yardım Eğitim Merkezi tüm vatandaşların özellikle iş dünyasında bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir misyona sahip olacak.

İlk Yardım Yönetmeliği iş hayatında bulunması gereken ilkyardımcı sayısını, Madde 19’da şu şekilde belirlemiştir:

“MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

 

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

 

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

 

bulundurması zorunludur.”

 

16 saat (2 gün) süren eğitim sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğü gözlemcileri refakatinde yazlı ve uygulamalı sınav sonrasında 100 puan üzerinden 85 puan alan katılımcılara üç yıl geçerli sertifika düzenleniyor. Sertifikalı İlk Yardımcılar acil durumlarda İlk Yardım yapma yetkisine sahip olarak hayati önem taşıyan müdahalelerle can kurtarabiliyorlar.

Aynı anda 21 kişiye kadar eğitim organize edebilen Umut İlk Yardım Merkezi, eğitim planlarını en az 7 kişilik gruplara göre gerçekleştirecek. Olabildiğince birebir ve az sayıda kursiyer ile İlk Yardım gibi önem arz eden konuyu iyi aktarmayı hedefleyen İlkyardım Eğitim Merkezimiz son model ilkyardım eğitim ekipmanı ile hizmet vermektedir.

İlkyardımcı olmak isteyen herkesi bu eğitimi almaya davet eden merkez sahibi Uğur DABAN;

“Eski bir 112 Hızır Acil Servis çalışanı olarak ilk yardımın toplumun çoğu kesimi tarafından bilinmesi gerekliliğine inanıyor ve fiyatı İl Sağlık Müdürlüğü ilgili komisyonunca belirlenen bu eğitimi topluma yayabilmek ve özellikle iş hayatının ilk yardım gerekliliğindeki ihtiyacını doğru bilgi ve yeteneklerle karşılamasını sağlamak adına bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Bu eğitimi almak isteyenler için irtibat telefonumuz 0 226 811 00 73

YAŞAMIN ZAMANLA YARIŞINDA BİR ADIM ÖNDE OLMA UMUT'U İLE...