UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

10 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 4857 sayılı iş kanunun 14.maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsayan  Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan yönetmeliğin ikinci bölümünde Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları yer almaktadır.

 Başlıklar şöyledir.

  • Sözleşmenin şekil ve içeriği
  • Çalışma mekânının düzenlenmesi
  • Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı
  • Üretim maliyetlerinin karşılanması
  • Çalışma süresinin belirlenmesi
  • İletişim
  • Verilerin korunması
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması
  • Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler
  • Uzaktan çalışmaya geçiş

Başlıkları yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ilişkin tedbirlerin alınması ile ilgili 12. Maddede işveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

 

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.