COVID19 Pandemisi ile mücadele devam ederken işletmeler Türk Standartları Enstitüsünce istedikleri takdirde değerlendirilerek, ürettikleri hizmet ya da ürünlerin virüs yayılımını engelleyici tedbirler ile güvenli hale getirdiklerini ispat edebiliyorlar.

Yapılacak hazırlık sürecinde firmamızca uygulanacak analiz ve tedbir zincirleri ile COVID19 virüsünün hizmet ya da ürün müşterilerine bulaşma riskinin minimize edildiği, TSE tarafından verilen belge ile ispatlanıyor.

Firmanızın, iş sağlığı ve güvenliği ve çerve konulu hizmetlerinde güvendiğiniz çözüm ortağı UMUT MÜHENDİSLİK olarak, bu belgenin alınmasında işletmenize refakat edebiliriz.

Birlikte, güvenle...