Dünyanın en etkin ve en kuvvetli ortam dezenfeksiyonunu sağlayan STERILAB O3 uyguladığı "Ozon Dezenfeksiyonu" yöntemi ile Umut Mühendislik bünyesinde güven üretmeye devam ediyor.

Yapılması gereken alanın dış ortam havası ile izole edilmesi ve Sterilab O3' uygun şartlarda çalıştırılması.

Mühendislerimizin hesapladığı uygulama PPM'i ve süresi ile %100 tek hücereli organizmalardan arındırılmış ev, işyeri ve araçlarınıza bir saat içinde kavuşun.

Ayrıntılar için 

0226 8110073