12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete de "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında mahalli idareler, yönetmeliğin Ek-1’indeki liste(kamu kurumları, OSB’ler, AVM’ler, limanlar, havalimanları vb.)  ve gönüllük esaslı tesisler yer almaktadır.

Yönetmelik kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” tanımı dikkat çekmektedir. Sıfır Atık Belgesi; sıfır atık yönetim sistemini kuran ve yönetmelik kapsamında gerekli kriterleri sağlayan tesislere verilecek olan belgedir. Belge başvuruları Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bulunulan ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü başvuruları değerlendirecek yetkili merci olarak görevlendirilmiştir.

Sıfır Atık Belgesi 5 yıl geçerlidir ve geçerlilik tarihinden en geç 3 ay önce yenileme başvurusunda bulunulmalıdır.

 İlgili belgenin, Kamu Kurumları için 1 Haziran 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir. Benzer şekilde kapsamda yer alan Belediyeler, OSB'ler, eğitim kurumları, sağlık tesisleri, sanayi kuruluşları, AVM, Otogarlar, konaklama tesisleri, akaryakıt istasyonları, iş merkezleri ve ticari plazalar, 300 ve üzeri konuta sahip sitelerin de sıfır atık belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmelik ekinde hangi kuruluşun hangi tarihe kadar belge alması gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Yönetmelikte yükümlülüğü bulunan kuruluşların belirtilen tarihlere kadar gerekli müracaatlarını yapmaları ve sıfır atık sistemini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. 

Paylaş