YAĞMUR SUYU DEPOLAMA SİSTEMİ 26.01.2021

Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu! Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal su kaynaklarının korunması amacıyla,  2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sisteminin zorunlu hale getirildiğini açıkladı.


COVİD-19 İLE İLGİLİ YENİ TEDBİRLER 01.12.2020

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ülkemizde görülen Covid-19 salgınına dair  tedbirlere yenileri eklenmiştir.30.11.2020 tarihinde yayınlanan genelgede İSG profesyonellerinin  görevleri ile ilgili husus belirtilmiştir. Genelgenin 10.maddesinde ‘50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,’  ifa...


Tüm Hafriyat Kamyonları Belgelenip, Online İzlenecek 28.09.2020

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müz çevremizi kirlilikten muhafaza etmeye yönelik çok önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Yalova Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’müzün projesi hayata geçiyor. İlimizde faaliyet gösterecek tüm hafriyat kamyonlarına belge alma zorunluluğu getiren kararı duyuran İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bildirisinde; “İl Müdürlüğümüzce başlatılan bir proje kapsamında İlimizde faaliyet gösteren tüm hafriyat kamyonları online ola...


Her İlkyardımcı OED Bilecek mi?

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) denilen ve kalbe otomatik olarak elektroşok uygulayan cihazı kullanmayı öğrenmek tüm ilkyardımcılar için zorunlu oldu. 27 Ağustos 2020 tarihinde İlkyardım Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile OED eğitimi ilkyardımcı eğitiminin içerisine katıldı. Bundan böyle OED eğitimleri isteğe bağlı olmayacak, her ilkyardımcı OED eğitimi almak zorunda olacak. Halen ilkyardımcı olan kişiler ise, mevcut belgeleri ile süre sonuna kadar ilkyardım uygulayabilecek lakin...


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINDA DÜZENLEME 09.09.2020

09.09.2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında düzenleme getirildi. Bu kapsamda taşınmaz ticareti yapılan emlak ofisleri, düğün salonları, sinemalar, gösteri merkezleri vb. adına açıklanan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması şartları için uygulama 31/07/2021 tarihine kadar ertelenmiştir.  RESMİ GAZETE’DE BELİRTİLEN DEĞİŞTİRİLEN GEÇİCİ 6 MADDE KAPSAMI NEDİR? “Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/1...