Tüm Hafriyat Kamyonları Belgelenip, Online İzlenecek 28.09.2020

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müz çevremizi kirlilikten muhafaza etmeye yönelik çok önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Yalova Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’müzün projesi hayata geçiyor. İlimizde faaliyet gösterecek tüm hafriyat kamyonlarına belge alma zorunluluğu getiren kararı duyuran İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bildirisinde; “İl Müdürlüğümüzce başlatılan bir proje kapsamında İlimizde faaliyet gösteren tüm hafriyat kamyonları online ola...


Her İlkyardımcı OED Bilecek mi?

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) denilen ve kalbe otomatik olarak elektroşok uygulayan cihazı kullanmayı öğrenmek tüm ilkyardımcılar için zorunlu oldu. 27 Ağustos 2020 tarihinde İlkyardım Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile OED eğitimi ilkyardımcı eğitiminin içerisine katıldı. Bundan böyle OED eğitimleri isteğe bağlı olmayacak, her ilkyardımcı OED eğitimi almak zorunda olacak. Halen ilkyardımcı olan kişiler ise, mevcut belgeleri ile süre sonuna kadar ilkyardım uygulayabilecek lakin...


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINDA DÜZENLEME 09.09.2020

09.09.2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında düzenleme getirildi. Bu kapsamda taşınmaz ticareti yapılan emlak ofisleri, düğün salonları, sinemalar, gösteri merkezleri vb. adına açıklanan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması şartları için uygulama 31/07/2021 tarihine kadar ertelenmiştir.  RESMİ GAZETE’DE BELİRTİLEN DEĞİŞTİRİLEN GEÇİCİ 6 MADDE KAPSAMI NEDİR? “Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/1...


TSE COVID19 GÜVENLİ ÜRÜN VE HİZMET BELGELENDİRMESİ DANIŞMANLIĞI

COVID19 Pandemisi ile mücadele devam ederken işletmeler Türk Standartları Enstitüsünce istedikleri takdirde değerlendirilerek, ürettikleri hizmet ya da ürünlerin virüs yayılımını engelleyici tedbirler ile güvenli hale getirdiklerini ispat edebiliyorlar. Yapılacak hazırlık sürecinde firmamızca uygulanacak analiz ve tedbir zincirleri ile COVID19 virüsünün hizmet ya da ürün müşterilerine bulaşma riskinin minimize edildiği, TSE tarafından verilen belge ile ispatlanıyor. Firmanızın, iş sağlığı ...


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Erteleme 28.07.2020

6331 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giriyordu. 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi 31/12/2023 tarihine kadar ertelen...


50 DEN AZ ÇALIŞANLI "AZ TEHLİKELİ" İŞYERLERİNE DUYURU 17/07/2020

Değerli Yalova işverenleri. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "Az Tehlikeli" işyerleri ve "Kamu Kurumları" için verdiği süre Haziran sonu itibariyle dolmuş idi, lakin sürenin uzatımı konusunda çalışma yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.   Maduriyete neden olmamak ve bu zor günlerde mali yük oluşturmamak adına FİRMAMIZA GELECEK TALEPLER BİR SÜRE ASKIDA BEKLETİLECEKTİR.   Bu konuda çözümlerinizi bir süre ertelemenizi tavsiye ediyor, hayırlı işler diliyoruz. Umut O...


Paylaş