UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 10.03.2021

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 10 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 4857 sayılı iş kanunun 14.maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsayan  Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan yönetmeliğin ikinci bölümünde Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları yer almaktadır.  Başlıklar şöyledir. Sözleşmenin şekil ve içeriği Çalışma mekânının düzenlenmesi Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı Üretim maliyetlerinin karşıl...


YAĞMUR SUYU DEPOLAMA SİSTEMİ 26.01.2021

Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu! Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal su kaynaklarının korunması amacıyla,  2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sisteminin zorunlu hale getirildiğini açıkladı.


COVİD-19 İLE İLGİLİ YENİ TEDBİRLER 01.12.2020

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ülkemizde görülen Covid-19 salgınına dair  tedbirlere yenileri eklenmiştir.30.11.2020 tarihinde yayınlanan genelgede İSG profesyonellerinin  görevleri ile ilgili husus belirtilmiştir. Genelgenin 10.maddesinde ‘50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,’  ifa...


Tüm Hafriyat Kamyonları Belgelenip, Online İzlenecek 28.09.2020

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müz çevremizi kirlilikten muhafaza etmeye yönelik çok önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Yalova Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’müzün projesi hayata geçiyor. İlimizde faaliyet gösterecek tüm hafriyat kamyonlarına belge alma zorunluluğu getiren kararı duyuran İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bildirisinde; “İl Müdürlüğümüzce başlatılan bir proje kapsamında İlimizde faaliyet gösteren tüm hafriyat kamyonları online ola...