OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili maddeleri içeren yeni yönetmelik bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik incelendiğinde üyelikle ilgili revize söz konusudur. Örneğin; 1 yıl içinde yarıdan fazla toplantıya katılmayan kişilerin kurul üyeliklerinin düşeceği ile ilgili madde eklenmiştir.

Bir diğer yandan katılımcılar, toplantı sayıları vb. başlıkları içerecek şekilde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında değişiklikler yapılmıştır.  Örneğin; yönetim kurulunun toplantı sayısı en az 2 iken; yeni yönetmelikle ayda 2 olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik kapsamına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olana dek üretimde bulunana 3572 sayılı kanun kapsamında işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise ”Arsa” kelimesi yerine “sanayi parseli” ifadesi kullanılmış olmasıdır.

Ayrıca OSB uygunluk görüşü için önceden bedel alınamaz maddesi yer alıyorken şimdi tapu harcının %1’ini aşmayacak şekilde bedel alınabilir ifadesine yer verilmiştir.

Paylaş