21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nde “motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.” maddesi yer almaktadır.

Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler uygun şartları sağladıktan sonra Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alarak çalışmalarına devam edebileceklerdir.

Motor yağı değişimi yapan işletmelerin 1.1.2021 tarihine kadar “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” almaları gerekmektedir.

Umut Mühendislik olarak işletmenize Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesinin alınması konusunda hizmet verebiliriz. Ayrıntılı bilgi için firmamız ile irtibata geçerek Çevre Mühendisi arkadaşlarımız ile görüşebilirsiniz.