Türkiye’nin çalışma hayatını;

-Meri mevzuata ve Avrupa standartlarına göre en üst düzeye getirmek amacıyla;

-temiz ve sağlıklı bir çevre yanında,

-güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

-iş yerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek,

-tüm meslek hastalıklarını ve kazaları en aza indirmek,

-çalışanlar ile işverenlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğretmek,

-ulusal ekonomiye ve kalkınmaya, sağlıklı yaşamaya destek vermek istiyoruz.