Çevre Şehircilik Bakanlığınca kütle-denge bilgileri; Geçici Faaliyet Belgesi(GFB)/Çevre İzin Lisans Belgesi’ne sahip atık işleme tesislerince sürdürülen faaliyetin izlenmesi denetlenmesi ve sağlıklı bir atık envanteri oluşturarak atık yönetimine dair stratejilerin oluşturulmasında kullanılmaktadır. 

Çevre Şehircilik Bakanlığının ve İl Müdürlüğünün tarafından bu genelgenin Ek-1 listesinde faaliyet konularında Özel Faaliyet Belgesi (ÖFB) verilen tesisler ve Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/Çevre İzin Lisans Belgesi’ne sahip atık işleme tesislerine çevrimiçi Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/ Kütle Denge Sistemi (KDS) kullanılarak bildirim yapılması esastır.

Bu genelge ile kütle-denge bilgisinin hazırlanması ve çevrimiçi olarak bildirimlerinin yapılması konularına ilişkin iş ve işlemler açıklanmıştır.

 

  • Kütle-denge bildirimleri Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından EÇBS içerisinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/ Kütle Denge Sistemi (KDS) kullanılarak Ek-1 de verilen tesislerce yapıldığı belirtilmiştir.
  • Genelgede atık işleme tesislerinin kütle-denge bildirimlerini tesislerine kabul ettiği atıklara uyguladığı işlemler ile eşzamanlı olarak ATYÖN/KDS üzerinden hazırlanması ve süresi içerisinde onaylayarak Bakanlığa bildirilmesi zorunludur ibaresinin yer aldığı görülmektedir.
  • Atık işleme/proses bilgileri proses girdileri ve çıktıları denkliğinin sağlanması esasına dayalıdır ve tesislerin atık işleme faaliyetine bağlı olarak “ günlük” veya “aylık” olarak hazırlanır. Kütle denge bildiriminde tesiste işlenen atıkların, atık işlemede kullanılan katkıların, oluşan ürünlerin, firelerin ve bakiye atıkların miktar bilgilerinin doldurulması zorunlu tutulmuştur.
  • Genelge yürürlüğe giriş tarihinden sonra 90 takvim günü sonuna kadar geçmiş aylara ait bütün kütle denge bildirimlerinin tamamlanması ve onaylanması zorunludur. Bu tarihten sonraki 60 takvim günü içerisinde tamamlanıp onaylanması zorunlu tutulmuştur.
  • ÖFB veya Çevre İzin Lisans Belgesi bulunan tesislerce onaylanmış kütle denge bildirimlerinde değişiklik yapılamayacağı bilgisi verilmiştir.
  • Genelgede Ek-1 listesinde yer alan tesislerde yapılan denetim ve incelemelerde tesislerin kütle denge bildirimlerinin esas alınacağı bilgisi verilmiştir.

Detaylı Genelge bilgisi için tıklayınız. genelge-kutle-denge-b-ld-r-mler-20210901163244_37538.pdf