30.09.2020 tarihli Resmi Gazete ile Kompost Tebliği kapsamında bir takım değişiklikler yapıldı.

Faaliyet sonucu ortaya çıkan/ işletmeden kaynaklanan biyobozunur atıkların “kalite kriterlerinin belirlenmesi “ ifadesi yerine “ürünlerin yönetilmesi” ifadesine yer verilmiştir.

Tebliğ içeriğinde var olan ve mevzuatta kaldırılan yönetmelik isimlerinin yenilenmesi değişiklik maddelerinin arasında yer almaktadır.

“Biyobozunur atık” tanımı sadece Tebliğ’in Ek-1 listesinde yer alan atıklar ile kısıtlandırılmamıştır.

Kompost tesislerinin kurulmasının planlanması durumunda EK-4 e uygun fizibilite raporu ile uygun görüşün alınması ve sonra ÇED sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Bakanlığın görev ve yetkilerinden “ön fizibilite raporu ile projeyi değerlendirmek ve uygun görüş verme” maddesi kaldırılmıştır.

İşletmenin yükümlülükleri detaylandırılmıştır.

Kompost tesislerinin sahip olması gereken özelliklere C30/37 beton ifadesi eklenmiştir.

Tebliğ Ek-1, Ek-4 ve Ek-6 değiştirilmiş; Ek-2 ve Ek-3 kaldırılmıştır.

Ayrıca tebliğde “zorunludur” ifadelerinin kaldırılarak “alınır, yapılır” vb. ifadelere yer verildiği de görülmektedir.

30.09.2020 tarihli Resmi Gazete ile Kompost Tebliği kapsamında bir takım değişiklikler yapıldı.

Faaliyet sonucu ortaya çıkan/ işletmeden kaynaklanan biyobozunur atıkların “kalite kriterlerinin belirlenmesi “ ifadesi yerine “ürünlerin yönetilmesi” ifadesine yer verilmiştir.

Tebliğ içeriğinde var olan ve mevzuatta kaldırılan yönetmelik isimlerinin yenilenmesi değişiklik maddelerinin arasında yer almaktadır.

“Biyobozunur atık” tanımı sadece Tebliğ’in Ek-1 listesinde yer alan atıklar ile kısıtlandırılmamıştır.

Kompost tesislerinin kurulmasının planlanması durumunda EK-4 e uygun fizibilite raporu ile uygun görüşün alınması ve sonra ÇED sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Bakanlığın görev ve yetkilerinden “ön fizibilite raporu ile projeyi değerlendirmek ve uygun görüş verme” maddesi kaldırılmıştır.

İşletmenin yükümlülükleri detaylandırılmıştır.

Kompost tesislerinin sahip olması gereken özelliklere C30/37 beton ifadesi eklenmiştir.

Tebliğ Ek-1, Ek-4 ve Ek-6 değiştirilmiş; Ek-2 ve Ek-3 kaldırılmıştır.

Ayrıca tebliğde “zorunludur” ifadelerinin kaldırılarak “alınır, yapılır” vb. ifadelere yer verildiği de görülmektedir.

Paylaş