Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.10.2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazete ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

İlgili yönetmelik tanımlarına “liman, balıkçı barınağı, sosyal ve teknik alt yapı tesisi, barınak, torna sistemi ve rekreatif amaçlı iskele” tanımları eklenmiştir.

Ayrıca Bakanlık isimlerinin güncel haliyle olacak şekilde değiştirildiği görülmektedir.

Tabii ve suni göller ile akarsular için yapılan/yapılmış olan taşkın sedleri için DSİ Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra “başka kurumlarca” ifadesi eklenmiştir.

Yargı organlarınca kıyı kenar çizgisinin iptali ya da yargı organlarınca ikinci bir kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi durumunda, mükerrer kıyı kenar çizgilerine mahal verilmemesi için; mükerrerliğe konu olan alanda Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca incelenerek yeni bir tespit yapılması ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca yönetmelik kapsamına onaylı kıyı kenar çizgisinin  tabii ve suni göl kıyı kesimlerinde maksimum su kotunun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce veya mahkeme kararları uyarınca değiştirilmesi ile değiştirilebileceği maddesi eklenmiştir.

Planlama ve yapılanma başlığına “denizde” ifadesi eklenmiştir.

Kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler arasına dolfen ve şamandıra; faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler arasına Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemi/bot karakolları ve destek birimleri eklenmiştir.

Kıyıda ayrıca imar planı yapılmadan tüm önlemler alınarak yapı yapılabilmesine müsaade edilen başlığa torna sistemi ve rekreatif amaçlı iskele ifadeleri eklenmiştir. Ayrıca kıyı yapıları ile ilgili olan bu maddede enerji iletim dağıtım hatları, boru hatları, yeme içme yerleri, açık alan kullanımı vb. ifadelere yer verilmiştir.

Kara alanı tanımı değişerek “ dalgakıranlar da dâhil olmak üzere, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler ile kıyıda ve sahil şeritlerinde kıyı yapılarının kullandığı toplam alan” olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca ilgili yönetmeliğin ekleri ile ilgili de değişiklik yapıldığı karşımıza çıkmaktadır.

Paylaş