İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yayınlanan tebliğ ile,

 

*Hazır çorba imalatı yapan işyeri kapsamına geleneksel ve yöresel imal edenler de dahil edilmiştir.(Az tehlikeli sınıf)

*Müze faaliyetleri ve konservasyon faaliyetleri birbirinden ayrılarak iki ayrı kodda tanımlanmıştır. Müze faaliyetleri az tehlikeli; konservasyon faaliyetleri çok tehlikeli kapsama alınmıştır.

*Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri ile sterilizasyon işlemleri birbirinden ayrılarak ayrı iki kod tanımlanmıştır. İki tanım da çok tehlikeli kapsamda değerlendirilmektedir.

*Belirli bir mala tahsis edilmiş et perakende ticareti başlığından sakatat perakende ticareti ayrılmıştır. Et perakende ticareti av, kümes etleri ve kasap faaliyetlerini kapsamaktadır. Tanımlanan iki faaliyet “tehlikeli” sınıfta değerlendirilecektir.

*Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı başlığı ateşe dayanıklı çimento imalatı ve ateşe dayanıklı çamur, harç, beton vb. imalatı olarak ikiye ayrılmıştır. Tanımlanan iki faaliyet “çok tehlikeli” sınıfta değerlendirilecektir.

 

Paylaş