Çalışanların iş yeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimleri kapsar.

1. Rehberlik ve Danışmanlık Çalışanların iş yeri hekimi tarafından sağlık ve çalışma ortamının gözetimi; İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler; Periyodik muayene, sağlık raporu ve incelemeler; İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler

2. Sağlık Gözetimi Sağlık gözetimi konusunda bilgilendirme; Gece postaları dahil sağlık gözetimi; İşe dönüş muayenesi; Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar; Gebe ve emzikli çalışanların takibi; Meslek ve kronik hastalıkların takibi; Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi; Sağlık raporu, portör muayeneleri; Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri; Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme

3. Eğitim ve Bilgilendirme Genel sağlık eğitimi; İlk yardım eğitimi; İş sağlığı eğitimi; Hijyen eğitimi; Ergonomi eğitimi; Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim