İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumaktır. Yani; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

Bu konunun önemini kamuoyuna duyurmak amacıyla 1987 yılından beri her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası düzenlenmektedir.

Çalışma şartları, çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebildiğinden, iş güvenliğinin sağlanması ile toplumun mutluluğu arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümü ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Yaşanan her olayı bir buz dağına benzetmek mümkündür. Buz dağının görünen-görünmeyen yüzü gibi yaşanan kazaların-hastalıkların görünür-görünmez maliyetleri mevcuttur. Maddi zararlardan daha çok olayların manevi üzüntüsü, insanların iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde önemle durmalarının önemli nedenleridir.

Unutmayalım ki; sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. Ülkemizde;

  1. Her altı dakikada 1 iş kazası meydana gelmekte,
  2. Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalmakta
  3. Her altı saatte de 1 çalışan ölmektedir.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde, bu haftanın Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamını hep beraber paylaşmak dileğiyle..

UMUT MÜHENDİSLİK

Paylaş