Deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları 14.01.2020 tarihinde yayınlanan “DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” ile belirlenmiştir.

Kıyı yapı ve tesisleri, lüzumu halinde dip taraması ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla bu yönetmelik Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Bu yönetmelik; dip taraması ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahiplerinin tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını hazırlayıp, idareye sunmak zorundalığı getirmştir.

Firmamız Umut Mühendislik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.03.2020 tarihli E.66121 sayılı yazısı ile firmamız bu alanda rapor hazırlamaya yetkilendirilmiştir.

YALOVA ilinde DİP TARAMA faaliyetleri için firmamızdan bilgi alabilirsiniz.

Paylaş