Marmara Denizinde görülen müsilaj sebebiyle noktasal kaynaklı kirliliğin azaltılması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.06.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yayınlanmıştır.

Genelge ile, Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ekinde yer alan ve kirliliğin göstergesi olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) parametresinde Kentsel Atıksularda %20 oranında, Endüstriyel atıksularda ise her bir sektör için yeni bir deşarj standardı düzenlemesi yapılarak yaklaşık %50 ye kadar kısıtlamalar yapılmıştır.

Ayrıca, belirlenen bu alıcı ortam deşarj standartlarına uyum için bir süre verilmiştir. Mevcut atıksu arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların 1 yıl içerisinde uyum sağlaması gerekmektedir. Yeni yapılacak tüm atıksu arıtma tesislerinin bu standartlara göre tasarlanması ve bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren;  6 ay içerisinde proje onay işlemlerinin tamamlanması, 1 yıl içerisinde inşaat ihalesi işlemlerinin sonuçlandırılması ve yukarıda belirtilen süreler de dâhil olmak üzere 3 yıl içerisinde tesislerin inşaatlarının tamamlanarak işletmeye almaları şeklinde düzenlenmiştir.

Genelge ile belirlenen alıcı ortam deşarj standartlarına uyum için ilgili atıksu altyapı yönetimlerince belirtilen süreleri kapsayacak bir iş termin planının 3 hafta içinde hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmeleri de talep edilmektedir.

İlgili genelgeye burada ulaşabilirsiniz.

musilaj-marmara_den._2021-13-sayili-genelge_17416.pdf