90’lı yıllarda yoğunlukla uygulanan ve ciddi sonuç alınan depozito sistemine geri dönülüyor. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte bakanlık tarafından belirlenecek içecek şişelerinin artık boşu da para edecek. Şişe başına ödenecek ücreti ise bakanlık belirleyecek. Uygulama ile hem çevrenin korunması hem de atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

22 Aralık 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayınlanan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usül ve Esaslara göre 31 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik" ile başlayan süreç depozito sistemini tüm ülke genelinde yeniden ve geniş kapsamlı uygulama aşamalarını detaylandırıyor.

Yönetmeliğe göre özellikle içecek kapları başta olmak üzere piyasaya ambalajlı ürünler süren üreticiler ve onların dağıtım ve son kullanıcıya ulaşan noktalarında içi kullanılmış ürün ambalajlarının iadesi karşılığında depozito verme zorunluluğu ile yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemi ciddi canlanacak.

Sıfır atık kapsamında önem kazanan depozito sistemi, sınırlı ambalaj üretiminin olduğu yıllarda herkes tarafından içecek şişelerine depozito iadesi yapan bakkallar şeklinde anıları olan bir sistem idi.

Umut Mühendislik olarak DEPOZİTO sisteminin kurulmasını memnuniyet ile karşılıyoruz.