1-Çevre Danışmanlığı İşyeri Çevre Görevlisi Hizmeti; Mevzuat Danışmanlığı; Endüstriyel Atık Yönetimi Planı; GFB ve İzin/Lisans Süreç Yönetimi; Tehlikeli Atık Yönetimi; Çevre Eğitimleri; Sıfır Atık Sistemi Kurulumu; Karbon Ayak İzi Hesaplama; Dip Tarma Çevresel Raporlama;Atık Minimizasyon Çalışmaları; Ünite İçi Atık Yönetim Planı Hazırlanması, EÇBYS Tanımlama, Yeşil Plus İşletme Projelendirme

2-ÇED Yönetmeliği Kapsam Hizmetleri ÇED ve PTD Dosya Hazırlama; Keşif ve Maliyetlendirme; GSM Ruhsatlandırma İş Danışmanlığı, ÖTA Lisans Alımı, Proses Şeması ve İş Akış Planı Hazırlama

3-Atık Yönetimi İşleri Gerekli Toplama Ekipmanı Tedariği, Kişisel Koruyucu Donanım Temini, Geçici Depolama Alanı Hazırlanması; Toplama Ekipmanı Temini, Atık İstatistiği, Atık Kapları, Atık Kapalı Mekan Toplama Kutuları, Absorban ve Nötralizan,
 
4-Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Turizm Tesisleri) Projelendirme, sunum ve bilgilendirme faaliyetleri.
 
5-İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı, risk analizi, acil durum eylem planı ve eğitim danışmanlıkları