İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ülkemizde görülen Covid-19 salgınına dair  tedbirlere yenileri eklenmiştir.30.11.2020 tarihinde yayınlanan genelgede İSG profesyonellerinin  görevleri ile ilgili husus belirtilmiştir. Genelgenin 10.maddesinde ‘50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,’  ifadesi yer almaktadır.

Süreçleri birlikte yürüttüğünüz İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve varsa diğer sağlık personeli ile alınan/alınması gereken tedbirleri belirleyerek uygulanabilirliğini denetlemeniz gerekmektedir. Mart ayında ülkemizde görülmeye  başlayan  Covid-19 salgını ile ilgili Umut OSGB olarak, çalışan kişi sayısını gözetmeksizin  acil durum eylem planı, risk değerlendirme  raporları vb. belgeleri güncelleyerek sadece işverenlerin değil tüm çalışanların bilgilendirilmesi amacı ile büyük titizlik ve hassasiyet ile süreci yönetmekteyiz. Bu noktada Yalova’da işini iyi yapan  bir OSGB var. Sizlerde benzer endişelerle sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesini istiyorsanız firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.