Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar “çevresel etki değerlendirmesi(ÇED)” olarak tanımlanır.

Faaliyet sahipleri projeye başlamadan önce faaliyetinin içeriğine göre ÇED Yönetmeliği kapsamında durumunu netleştirmelidir. Faaliyeti EK-1 listesinde ise yetkili kurumlara ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunmalıdır. Gerçekleştirilen başvuru incelenir ve süreç sonunda “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” görüşü verilir.

Yönetmelik kapsamında Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kuruluşlara hazırlatılarak bağlı bulunan ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmalıdır. Gerçekleştirilen başvuru incelenir ve süreç sonunda “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” görüşü verilir. “ÇED Gereklidir” görüşünün alınması durumunda ÇED Başvuru Dosyası ve ÇED Raporu hazırlanarak süreç ayrıca yönetilir.

Proses, kapasite veya proje sahibi ile ilgili bir değişikliğin olması durumunda alınan görüşlerin yenilenmesi gerekmektedir.

Yeni bir yatırımınız; mevcuttaki faaliyetinizle veya verdiğiniz taahhütler ile ilgili bir değişiklik; kapasitenizde bir artış; projenizin sahibi ile ilgili bir değişiklik varsa firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş