Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak; yerine Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelik ile Çevre Görevlisi Belgesi’nin adı değiştirilmiş; “Çevre Yönetim Hizmeti Yeterlilik Belgesi” haline getirilmiştir. Yönetmelikte ”Çevre mühendisi” tanımına yer verilmiştir.

Çevre mühendislerinin mezuniyet belgeleri ile Çevre Yönetim Hizmeti Yeterlilik Belgelerine sahip olması mümkün kılınmıştır.

Çevre Danışmanlık Firmalarında istihdam edecek minimum personel sayısı 4’e yükseltilmiştir. Kişilerin ¾’ünün çevre mühendisi veya çevre mevzuatı kapsamında çalışıp yeterliliği sağlayarak belge alan kişiler olması dikkat çekmektedir. Personellerin tecrübe yılı şartları 5 yıl, 3 yıl ve 2 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitimler ile ilgili; sözleşme tarihi itibariyle 90 gün içinde ve personelin en az %60’ına eğitim verilmesi şartı getirilmiştir.

Başvuru belgelerinde değişiklikler söz konusudur. Özellikle Çevre Danışmanlık Firması Yeterlilik Belgesi Başvurularında. Örneğin; Büro Tescil Belgesi, ruhsat vb. artık istenmemektedir.

Şartların ihlal edilmesi durumunda belgelerin askıya alınma süreleri 3 aydan 180 güne çıkarılmıştır.

Çevre Görevlisi Belgesine sahip kişilerin belgeleri vize sürelerinin sonuna kadar geçerli olacaktır.

Yeni yönetmelik şartlarının sağlanması için 90 günlük süre verilmiştir.

Koordinatörlerin 8 puana denk tesislere hizmet verebileceğine yer verilmiştir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan tesislere en az 3 yıllık mesleki tecrübesi bulunan personellerin bakma şartı getirilmiştir.

Ayrıca ceza puanlarında revizeler söz konusudur. Örneğin; aylık faaliyet raporlarının formata uygun düzenlenmemesi durumunda verilecek ceza puanı 10’dan 5’e düşürülmüştür.

Paylaş