Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülecek, "Çevre İzin ve Lisans Uygulamasının İyileştirilmesi Projesi" 28.05.2019 tarihinde başlamış olup, 31.12.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu projenin açılış toplantısı ilgili kurum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 25.06.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konferans salonunda yapılmıştır.

Proje kapsamında,  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  (ÇİLY)  kapsamında bulunan işletmelerin tespit edilerek çevre izin/lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin listesinin çıkarılması, Yönetmeliğin iş süreçlerinin ve başvuru esnasında talep edilen belgelerin gözden geçirilerek etkinliğinin artırılmasına yönelik revizyon önerilerinin hazırlanması ile çevre izin ve lisansına tabi işletmelerin belirlendiği ek kapsam listelerinin, faaliyet türleri ile limit ve eşik değerlerinin ülkemiz koşulları ve bilimsel çalışmalar esas alınarak yeniden belirlenmesi ve çevre izin ve lisans belgesinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Paylaş