MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPAN TESİSLERİN DİKKATİNE! 08.10.2020

21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nde “motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.” maddesi yer almaktadır. Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisl...


KOMPOST TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 30.09.2020

30.09.2020 tarihli Resmi Gazete ile Kompost Tebliği kapsamında bir takım değişiklikler yapıldı. Faaliyet sonucu ortaya çıkan/ işletmeden kaynaklanan biyobozunur atıkların “kalite kriterlerinin belirlenmesi “ ifadesi yerine “ürünlerin yönetilmesi” ifadesine yer verilmiştir. Tebliğ içeriğinde var olan ve mevzuatta kaldırılan yönetmelik isimlerinin yenilenmesi değişiklik maddelerinin arasında yer almaktadır. “Biyobozunur atık” tanımı sadece Tebliğ’in Ek-1 listesinde yer alan atıklar ile kı...


ATIK İTHALATINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK 09.09.2020

Atık ithalatı gerçekleştirecek firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden Atık İthalatçı Kayıt Belgesi almaları zorunludur. Bu kapsamda 2019/18 sayılı genelge yürürlükten kaldırılarak; 2020/22 sayılı genelge yayınlanmış ve kayıt belgesi ve kota formuna ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler arasında ithalatı etkileyecek önemli değişiklikler bulunmaktadır. Kota hesabı; firmaların tüketim kapasitelerine göre yapılmaktadır. Tüketim kapasitelerinin %80 ora...


BAŞARI BELGELERİMİZ HAZIR 04.08.2020

14.01.2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca Dip Tarama Çevresel Yönetim Planının Bakanlıkça yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanması gerekmektedir.   Umut Mühendislik olarak bünyemizde istihdam eden çevre mühendislerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu eğiti...


GEKAP ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDADIR. UNUTMAYINIZ 08/07/2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılı için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran”, ikinci dönem ise "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık" olarak belirlenmiş olup 2020 yılı birinci döneme ait (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin faaliyetler için) beyan/ödeme işlemlerinin 01.07.2020 - 31.07.2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu yıl için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince sadece Hazine ve Maliye Bakanlı...


Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Çevre Görevlisi Eğitimi 06 Temmuz 2020 tarihinde 1.Grup 10:00’da, 2.Grup 12:00’de uzaktan eğitim yöntemi ile sınav yapılacaktır. Sınavda başarısız olanlar için bir defaya mahsus telafi sınavı 13 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda yapılan sınavda Başarılı olan kursiyerlere e-sertifika\katılım belgesi düzenlenecek olup, elektronik posta ve kısa mesaj ile bilgi verilip Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasınd...


ATIK SU BİLGİ SİSTEMİ GENELGESİ 19.06.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020/17 sayılı Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi yayınlanmıştır. Yayınlanan genelgede Entegre Çevre Bilgi Sistemi ve üzerinde tanımlı Atıksu Bilgi Sistemi; Enerji Teşviki; AAT Kimlik Belgesi vb. başlıklara değinilmiştir.   Bu noktada temel amaç; bir atıksu envanteri oluşturmaktır. Bunun için evsel/endüstriyel atıksu üreten tüm tesislerin Atıksu Bilgi Sistemine girerek tesise ait bilgileri girmeli/kontrol etmeleri gerekmektedir.   Atıksu arıtma te...


DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 05.06.2020

Birleşmiş Milletlerin oybirliği ile verdiği kararıyla 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere tüm dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.


ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER-04.06.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koronavirüs(COVID-19) salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında mevzuat kapsamında ödenmesi gereken harç bedelleri Bakanlığımızın belirlediği IBAN numarasına EFT yoluyla yatırılabilmekte idi. Ancak, yeni normalleşme sürecine geçiş kapsamında, belirlenen IBAN numarasına EFT ile belge başvuru bedeli ödemeleri kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda, belge başvuru bedellerinin başvuru esnasında internet sitesinden alınacak referans numaraları ile daha ön...


5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ 01.06.2020

1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü, Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Küresel farklılığın oluşturulabilmesi adına tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de her yıl 5 Haziranda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu yıl dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından aktif etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.  Ancak her yılkinden farklı bir etkinli...


Ölçüm ve Analiz Faaliyetleri 29.05.2020

20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, yetkili çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarının sahada yapacakları faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar ertelenmişti. 05.05.2020 tarihinde Bakanlığımız tarafından yayınlanan yazı ile yetkili laboratuvarlara daha önceden Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden atanan işlerden ve MELBES kapsamından muaf tutulan işlerden, laboratuvarların kendile...


Atık Beyanlarında Son Tarih 31 Mayıs. 27/05/2020

COVID19 pandemisi sebebiyle Mart ayı sonuna kadar yapılması gereken Atık Beyanları için verilen süre Bakanlık tarafından bu ayın sonuna kadar uzatılmıştı. Pazar günü dolacak süre ile halen yapılmayan beyanlar ciddi çevre cezalarına sebep olabileceğinden, Yalova'da bulunan tüm işletmelerimize bu önemli tarihi hatırlatıyoruz. Destek ve yardım için 0226 8110073 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.


Paylaş