Bir TOKİ Başkanlığı iştiraki olan EPP 'ye ait olan "BENİM KENTİM YALOVA" isimli Marmara bölgesinde bir özel karma yaşam projesi olarak tasarlanmıştır. Armutlu ilçemizin en güzel noktalarından birine konumlanan projenin atık su arıtma tesisi Yalova İlinin Armutlu İlçesinde, projenin deniz yakasına ait parselinde bulunmaktadır.

Tüm projenin atıksuyunu arıtmak ve uygun koşullarda alıcı ortama deşarj edebilmek amacıyla tasarlanan sistemin Çevre İzni Umut Mühendislik Çevre Mühendisi Beril ASOĞLU danışmanlığında alındı.

5 Yıl geçerli tesis Çevre İzni sayesinde izlenebilir bir arıtma sistemi larak faaliyet gösterecek.

Umut Mühendislik danışmanlığında olağanüstü gayret ve titiz çalışmalar ile tesis çalışır ve işler hale getirildikten sonra ilk aşamada Geçici Faaliyet Belgesi alınmış, bu belge ile işletmeye alınan tesis proses çıktıları yetkili laboratuarlarda ölçümlenmiş ve çevreye zararsız bir halde olduğu tescil edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'Nün Valilik adına imzaladığı Çevre İzin Belgesi her yıl yapılacak atıksu analizi ile geçerliliğini beş yıl koruyacak.