Marmara Denizi Eylem Planı faaliyetleri çerçevesinde   arıtma tesislerinin on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması  ve soğutma sularının tesislerin girişinde de on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması faaliyetleri Kurul tarafından kararlaştırılmıştır.

Ülke genelinde yüksek kapasiteli arıtma tesisleri Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) çalışmaları ile Bakanlıkça on-line takip edilmektedir. Genelge ile Marmara Bölgesi’nde SAİS kurulu tesislerin yanı sıra, daha düşük kapasiteli arıtma tesislerinin de atıksu giriş ve çıkışlarının on-line takibe alınacaktır. Ayrıca soğutma suyu tesislerinin sadece çıkış değil giriş sıcaklıkları da Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’ne anlık aktarılacaktır.

Bu çerçevede mevzuat çalışmaları tamamlanarak, 2021/14 sayılı “Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi” konulu Genelge 02/07/2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde Genelge kapsamında yer alan atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yaparak çıkış sularını alıcı ortama deşarj eden tesisler (kesikli çalışan tesisler hariç); arıtma tesisi giriş ve çıkış debileri ile numune alma yönünden Bakanlıkça on-line takip edilecektir. Bakanlık SİM üzerinden, uzaktan otomatik numune aldırma yöntemi ile bu tesislerde 7/24  denetim yapabilecektir.

Suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesisler;  giriş ve çıkış suyu debi ve sıcaklık değerleri ölçümlerini on-line bağlantı yaparak anlık olarak Bakanlık SİM’e aktaracaktır. Bu tesisler giriş ve çıkışlarında debi ve sıcaklık yönünden Bakanlıkça on-line takibe alınacak, Marmara Denizi’ne sıcaklık yönünden etkileri anlık verilerle değerlendirilecektir.

Genelge kapsamında bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alan tesisler Genelge esasları çerçevesinde izleme sistemini teşkil ederek en geç 31.12.2021 tarihine kadar Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’e  on-line bağlantılarını sağlayacaktır.

02/07/2021 tarih ve 2021/14 Sayılı Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Marmara Denizi Eylem Planı faaliyetleri çerçevesinde   arıtma tesislerinin on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması  ve soğutma sularının tesislerin girişinde de on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması faaliyetleri Kurul tarafından kararlaştırılmıştır.

Ülke genelinde yüksek kapasiteli arıtma tesisleri Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) çalışmaları ile Bakanlıkça on-line takip edilmektedir. Genelge ile Marmara Bölgesi’nde SAİS kurulu tesislerin yanı sıra, daha düşük kapasiteli arıtma tesislerinin de atıksu giriş ve çıkışlarının on-line takibe alınacaktır. Ayrıca soğutma suyu tesislerinin sadece çıkış değil giriş sıcaklıkları da Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’ne anlık aktarılacaktır.

Bu çerçevede mevzuat çalışmaları tamamlanarak, 2021/14 sayılı “Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi” konulu Genelge 02/07/2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde Genelge kapsamında yer alan atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yaparak çıkış sularını alıcı ortama deşarj eden tesisler (kesikli çalışan tesisler hariç); arıtma tesisi giriş ve çıkış debileri ile numune alma yönünden Bakanlıkça on-line takip edilecektir. Bakanlık SİM üzerinden, uzaktan otomatik numune aldırma yöntemi ile bu tesislerde 7/24  denetim yapabilecektir.

Suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesisler;  giriş ve çıkış suyu debi ve sıcaklık değerleri ölçümlerini on-line bağlantı yaparak anlık olarak Bakanlık SİM’e aktaracaktır. Bu tesisler giriş ve çıkışlarında debi ve sıcaklık yönünden Bakanlıkça on-line takibe alınacak, Marmara Denizi’ne sıcaklık yönünden etkileri anlık verilerle değerlendirilecektir.

Genelge kapsamında bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alan tesisler Genelge esasları çerçevesinde izleme sistemini teşkil ederek en geç 31.12.2021 tarihine kadar Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’e  on-line bağlantılarını sağlayacaktır.

02/07/2021 tarih ve 2021/14 Sayılı Genelgeye ulaşmak için tıklayınız2021-14_sayili_genelge_30795.pdf