Kağıt Toplayıcıları olarak bilinen işletmeye bağlı olmadan çalışan atık toplayıcıları için genelge imza altına alınıp yayınlanmış olup, serbest olarak atık toplayıcılığı yapan vatandaşlar “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” ile kayıt altına alınarak yetkilendiriliyor.

 

Atık toplayıcılığı yapmak isteyen 18 yaşından büyük olma şartı aranan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile ilgili belediyelere başvurması gerekiyor. Alınan başvurular doğrultusunda ilgili belediyeler bilgileri il/ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bildirecek. Kabul gören vatandaşlara ait bilgiler il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarının onayından geçtikten sonra belediyeye bildirilecek ve belediyeler onay alan vatandaşların bilgilerini “Sıfır Atık Bilgi Sistemine” kaydederek vatandaşlar “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” sahibi olabilecek.

 

Sıfır Atık Toplayıcısı Kartında belediyenin ismi ve logosu, sıfır atık logosu, atık toplayıcısının fotoğrafı, adı-soyadı, kimlik numarası, Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıt numarası, kartın düzenlendiği tarih, Belediye Başkanlığının imza ve mührü yer alacak. Atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olan kişilerde olacak. Sıfır Atık Toplayıcısı kartı başka belediyeler için kullanılmayacak, kart sahibi dışında kimse tarafından kullanılamayacak. Kullanıldığı durumda idari para cezası uygulanacak.

 

Atık toplayıcılarının topladıkları atıklar belediyelerin atık getirme merkezlerine ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezine ya da belediye sınırları içerisinde bulunan çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edecekler. Atıklar burada tartılarak piyasa şartlarına göre ödeme yapılacak. Atık toplayıcılarının kâğıt, plastik ve metal gibi değerlendirilebilir atıkları türlerine göre ayrı ayrı toplamaları gerekecek.

 

Toplanan atıklara ilişkin veriler ise belediyeler ya da toplayıcının atıkları teslim ettiği lisanslı işletmeler tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevrimiçi sistemlerine düzenli olarak girileceği bildirilmiştir.