Atık ithalatı gerçekleştirecek firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden Atık İthalatçı Kayıt Belgesi almaları zorunludur.

Bu kapsamda 2019/18 sayılı genelge yürürlükten kaldırılarak; 2020/22 sayılı genelge yayınlanmış ve kayıt belgesi ve kota formuna ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler arasında ithalatı etkileyecek önemli değişiklikler bulunmaktadır. Kota hesabı; firmaların tüketim kapasitelerine göre yapılmaktadır. Tüketim kapasitelerinin %80 oranında yapılan kota hesabı yeni genelge ile %50 oranına düşürülürmüştür.

Ayrıca genelge kapsamında yeni düzenleme ile; %50 kotası dolan firmaların 2019/18 sayılı genelge kapsamında almış oldukları Atık İthalatçı Kayıt Belgelerinin geçerliliğinin genelge yürürlük tarihi itibariyle sona ereceği belirtilmiştir.

Paylaş