Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreticilerinin bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderdikleri atıklara ilişkin bilgileri Ocak-Mart ayları arasında Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemini (TABS) kullanarak beyan ederek onaylama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Atık beyan formu onaylandıktan sonra kullanıcıların ara yüzlerindeki TABS veri girişi otomatik olarak pasif hale geçmektedir. Yıllık atık beyanlarında hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda veri girişi pasif hale geldiği için sistem onaylı beyanlarda değişiklik yapılmasına  sistem izin vermemekte olup bu gibi durumlarda tesisin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onay kaldırma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Ancak ülkemizde varlığını sürdüren Koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hatalı şekilde onaylanan 2020 atık beyanlarının düzeltilebilmesi için  beyan süresi içerisinde (31.03.2021 tarihine kadar) iletilen TABS onay kaldırma başvurularının online ortamda gerçekleştirilmesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mümkün kılmıştır.

Hatalı beyanda bulunan atık üreticileri Atık Yönetim Uygulaması içerisinde yer alan Yeni Sorun Bildir sekmesi üzerinden başvuru yaparak düzeltme taleplerini karşılayabilecektir.

Bu kapsamda, TABS onay kaldırma talebine ilişkin imzalı dilekçe Atık Yönetim Uygulaması- Yeni Sorun Bildir alanına yüklenmesi ve başvuru konusu olarak “TABS Onay Kaldırma Talebi” yazılması büyük önem arz etmektedir.