13.03.2020 tarihli Resmi Gazetede Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Değişiklikte yetkilendirilmiş kuruluş ve depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenlerin geri dönüşüm hedeflerinin yer aldığı tabloda 2020 yılından sonra herhangi bir veri belirtilmemiştir.

Ayrıca ülke genelindeki geri kazanım oranı ve geri dönüşüm oranı hedefler tablosunda 2020 ve sonraki yıllar ifadesi detaylandırılmıştır.(2020-2025 yılları; 2026-2030 yılları; 2031 yılı ve sonrası olacak şekilde) Yapılan detaylandırma ile geri kazanım ve geri dönüşüm oranı hedefleri belirtilmiştir.

Yönetmelikte, Bakanlık yükümlü olan tüm taraflarla birlikte 1/1/2026 tarihine kadar 2020 yılı için belirtilen orandan az olmayacak şekilde; 1/1/2031 tarihine kadar 2026 yılı için belirtilen oradan az olmayacak şekilde yıllık geri dönüşüm oranlarına ulaşılmasını sağlar maddesi yer almaktadır.  

Ayrıca yönetmelikte geçici madde de bulunmaktadır. Geçici madde ile; 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, 31/3/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine; 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütüleceği ifade edilmiştir.

Paylaş