Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Projesi çalışmaları, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan revizyonlar, 7261 sayılı Kanun ile Türkiye Çevre Ajansının kurulması ile çevre mevzuatı uygulamalarındaki gelişmelere uyum sağlanması için hazırlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle 2017’de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzun zamandır telaffuz edilen “depozito sistemi”, “sıfır atık yönetim sistemi” ,”Türkiye Çevre Ajansı”, “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili başlıkların derlenerek detaylandırıldığı görülmektedir.

Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması ile yıllık kişi başına kullanılan adedin 31 Aralık 2025'e kadar 40 adedi aşmayacak şekilde azaltılmasını sağlayacak önlemler alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılacağına da yer verilmiştir.

Zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalarına 1 Ocak 2022'den itibaren cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları öncelikli olmak üzere başlanılması esası da düzenlendi. Bu kapsamda depozito yönetim sistemine yönelik değerlendirme ve düzenlemeler de Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Piyasaya süren işletme ve tedarikçilerin Türkiye Çevre Ajansı aracılığıyla yükümlülüklerini yerine getirebileceğine yer verilmiştir. Diğer yönetmelikte yer alan kilogram muafiyetinin yer almadığı görülmektedir. Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluşların yetki süreleri boyunca belirlene hususlar çerçevesinde faaliyetlerine devam edeceği belirtilmiştir.

Ambalaj atığı işleme tesislerinin sağlaması gereken fiziksel koşullarla ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeni yönetmelikte yer almadığı görülmektedir. Mevcut ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri kazanım tesisleri, Bakanlıkça bu yönde yeniden düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam edebileceğine yer verilmiştir.